Tahke-vedela eraldamisega tegelevad seadmed

WASTEMASTER1. WASTEMASTER

  • sõelpress
  • linnareovee töötlemine
  • toiduainete tööstusjäätmete utiliseerimine

2. SETETE LIIGITAMINE
SETETE LIIGITAMINE

  • reovee töötlemine
  • paberi purustamine/töötlemine

3. URODRAIN

URODRAIN KRUVI TIHENDAJAD-SEPARAATORID

  • looma- ja linnusõnniku tihendajad ja vedeliku eraldajad

KRUVI TIHENDAJAD4. KRUVI TIHENDAJAD

  • toiduainete tööstus
  • reoveetöötlus

DRYJECT MULJURI PULBI SEPARAATOR5. DRYJECT MULJURI PULBI SEPARAATOR

  • paberivabrikus pulbist vee eraldamisel

6. CONSEPT

  • AUTOMIKSRI PESEMISVEE SEPARAATORautomikseri pesemisel väljuvast veest betoonijääkide eraldamine